Ana sayfa Ruh Sağlığı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

1036
0
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Ruh ve sinir hastalıkları uzmanlık alanı, bireylerin zihinsel nedenlerle oluşan her türlü hastalığını teşhis ve tedavi eden bir tıp alanıdır. Devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde veya özel kliniklerde bu alanda çalışan psikiyatristler yani ruh sağlığı ve sinir hastalıkları uzmanı bulunmaktadır. Ruh ve sinir hastalığı olan kişinin mutlaka psikiyatri bölümüne başvurarak tedavi olması gerekmektedir.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Nedir?

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Nedir?

Ruh sağlığı ve hastalıklarının tanımı, bir bireyin zihinsel olarak ortaya çıkan her türlü rahatsızlığını tespit ve tedavi etmeyi hedefleyen bir tıp dalıdır. Ruh sağlığı ve hastalıkları, muayene veya tetkik sonucunda bir hastalığı somut olarak belirleyebilir, örneğin demans böyle bir hastalıktır. Ancak kimi zaman kişide davranış, duygu ve düşüncelerdeki belirtilerle ortaya çıkan hastalıklar vardır, örneğin şizofreni, ruh sağlığı ve hastalıkları bölümü böyle hastalıkları da tedavi edebilmektedir. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından belirlenen hastalıklar ilaç tedavisi veya psikoterapi yöntemiyle tedavi edilmektedir.

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatrinin tanımı kişinin zihninden kaynaklanan her türlü hastalığa bakan tıp dalıdır. Psikiyatri ile ruh sağlığı ve hastalıkları bölümü birebir aynı bölümlerdir, yalnızca isim farklılığı bulunmaktadır. Bu nedenle psikiyatri bölümünün de kişinin fiziksel olarak tespit edilebilecek veya davranış, duygu, düşünce yoluyla semptom gösterebilecek zihinsel hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği söylenebilmektedir. Psikiyatri bölümü kişinin hastalığının teşhisi için klinik görüşmeleri yapar, gerekirse bazı laboratuvar veya görüntüleme tetkikleri uygular. Kişinin hastalığının belirtilerine veya ciddiyetine göre ilaç veya psikoterapi tedavisi uygulayabilmektedir. Ruh ve sinir hastalığı taşıyan kişinin hastalığı ciddi boyutlardaysa bu hastalar için oluşturulmuş olan hastanelerde gözetim altında tutulmasına karar verilebilmektedir.

Psikiyatrist Nedir, Ne İş Yapar?

Psikiyatristin tanımı, kişinin ruh ve sinir hastalıkları tedavisini gerçekleştiren uzman doktordur. Psikiyatrist, hastayı muayene eder ve hastaya bazı tetkikler uygular. Bu tetkiklerin ve muayenenin sonucunda hastanın hangi ruh ve sinir hastalığına sahip olduğunu tespit eder. Hastanın sahip olduğu rahatsızlığa göre nasıl bir tedavi uygulanması gerektiğini ve tedavi sonucunda hastanın nasıl bir konuma geleceğini belirler. Ruh sağlığı ve sinir hastalıklarının tedavisinde ilaç tedavisi veya psikoterapi yöntemleri kullanılabilmektedir. Psikiyatristler tıp bölümü mezunudur, uzmanlık dalları ruh hastalıklarıdır. Psikolog ile psikiyatrist arasındaki en önemli fark, psikiyatristin reçeteli ilaç verme yetkisinin bulunmasıdır.

Psikiyatri Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Psikiyatri bölümünün baktığı hastalıklar; kimi zaman somut yöntemler ile belirlenebilecek hastalıklar olarak karşımıza çıkarken kimi zaman da kişinin düşünce ve davranışlarıyla belirti gösteren somut olarak tespit edilemeyecek hastalıklardır. Ruh ve sinir hastalıkları bölümünün baktığı hastalıklar şu şekildedir:

 • Bunamalar (demans)
 • Alkol ve Diğer Madde Kullanım Bozuklukları
 • Şizofreni
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Kaygı (anksiyete) Bozuklukları
 • Somatoform Bozukluklar
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Uyum Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları

Ruh Sağlığı Sorunları Olanlar Önce Kime Başvurmalı?

Ruh Sağlığı Sorunları Olanlar Önce Kime Başvurmalı?

Ruh sağlığı sorunu olan hastanın nereye başvuracağı konusunda psikiyatrist ve psikolog bakımından bir ikileme düştüğü görülmektedir. Çoğu kişi psikiyatrist ve psikoloğun ayrımını dahi yapamamaktadır. Psikiyatrist tıp mezunu olan, uzmanlığını tıp alanında aldığı yükseköğrenim ile yapmış, ilaç yazma yetkisi bulunan mesleği doktorluk olan kişidir. Psikolog ise bir sosyal bilimler dalı olan psikoloji bölümünden mezun olmuş ve psikoterapi alanında uzmanlaşmış olan kişidir. Psikologların ilaç yazma yetkisi bulunmamaktadır. Genellikle ruh ve sinir hastalığı bulunan kişinin öncelikle ruh sağlığı ve sinir hastalıkları (psikiyatri) bölümüne gitmesi ve psikiyatrist tarafından muayene edilmesi, ardından psikiyatristin tanısı koyduğu hastalık için gerekirse klinik psikolog tarafından destek alınması gerekmektedir. Psikiyatrik hastalıkların bazılarında ilaç tedavisi de gerektiği için bu tedavi psikiyatrist tarafından verilebilmekte, psikologlar ise tedavinin psikoterapi bölümünde faaliyet göstermektedirler.

Ayrıca Bakınız: Cinsel Travmalar Nasıl Atlatılır?

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı giriniz!